O nas

Z miłości do nauki i pasji do biznesu
Dlaczego my

Z miłości do nauki i pasji do biznesu, wykorzystując potencjał naukowców, praktyków dziedziny i nowoczesnej infrastruktury, w 2015 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utworzyła Centrum Wdrożeniowo-Usługowe (CWU), mające na celu scalać potrzeby rynku kosmetycznego, oczekiwania konsumentów oraz wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanej kadry pracowników.
CWU to wynik komercjalizacji najnowszych zdobyczy nauki i technologii. Synergia ta pozwala urzeczywistnić najśmielszy, nieszablonowy pomysł na unikatowy preparat. Od recepturowania, przez ocenę bezpieczeństwa, wszelkie niezbędne badania, po rejestrację kosmetyku i wprowadzenie go na rynek polski, czy europejski – Zespół CWU, krok po kroku realizuje zadania, których efektem jest wydanie produktu końcowego.

Gwarancję usługi najwyższej jakości daje sieć kilkunastu specjalistycznych laboratoriów, znajdujących się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej, wyposażonych w sprzęt nowej generacji, m.in.: Laboratorium Receptur Kosmetycznych, Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Chemii Kosmetycznej, Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Immunologii i Biochemii. Dają one bazę nie tylko do prowadzenia badań naukowych na szeroką skalę, ale i świadczenie kompleksowych usług dla wymagającego klienta.

Nieodzowna jest tu rola fachowców, którzy nie są jedynie teoretykami, a praktykami z wieloletnim stażem. Załoga CWU zrzesza ludzi kreatywnych, poszukujących nietypowych, innowacyjnych rozwiązań, głodnych nowych odkryć – pasjonatów z prawdziwego zdarzenia!

Nasz zespół ekspertów
dr Katarzyna Gaweł-Bęben
Specjalista ds. analiz biochemicznych
Absolwentka kierunku Biologia ze specjalnością Biochemia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii i podjęła pracę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na stanowisku adiunkta. Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek WSIiZ.
Zainteresowania naukowe dr Katarzyny Gaweł-Bęben dotyczą przede wszystkim możliwości wykorzystania modeli in vitro – linii komórkowych, hodowli pierwotnych i ekwiwalentów 3D ludzkich tkanek – w badaniu właściwości pielęgnacyjnych i leczniczych ekstraktów roślinnych i substancji pochodzenia naturalnego. Dr Katarzyna Gaweł-Bęben jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych oraz członkiem Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA).
mgr Tomasz Bujak
Dyrektor CWU
Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej na kierunku Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej. Obecnie asystent w Kolegium Medyczne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tematyka badań: innowacyjne surowce kosmetyczne, kosmetyki i produkty chemii gospodarczej. Współpracował m. in. z firmą Grupa INCO S.A. oraz laboratorium usługowym JARS, firmami o ugruntowanej pozycji marki jak SYLVECO, czy SANOFI. Posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno w małych jak i dużych zakładach przemysłowych. Współautor wielu zgłoszeń patentowych.
mgr Małgorzata Sokół
Specjalista ds. badań dermatologicznych
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunku Kosmetologia – specjalność Kosmetologia estetyczna oraz Zdrowie publiczne – specjalność Medycyna estetyczna. W latach 2016-2018 pełniła funkcję asystentki Prezydenta oraz Prorektora ds. Nauczania. Od 2018 roku koordynator programu stypendialnego School of Leaders i spraw studenckich. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny na kierunku Kosmetologia, zaangażowany w działalność Centrum Wdrożeniowo-Usługowego WSIiZ.
Specjalistka w dziedzinie makijażu, pasjonatka medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym.
W ramach kształcenia na I oraz II stopniu studiów kierunku Kosmetologia, Pani Magister prowadzi zajęcia z przedmiotów: Kosmetologia pielęgnacyjna, Kosmetologia upiększająca, Estetyka, Podstawy makijażu, Kosmetyka i pielęgnacja skóry męskiej.
mgr Uliana Hoian
Specjalista ds. kosmetyków i chemii gospodarczej
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Kosmetologia ze specjalizacją Projektowanie produktów kosmetycznych.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Asystent Dyrektora Centrum Wdrożeniowo-Usługowego na wydziale Kosmetologii.
Kosmetolog posiadający również wiedzę praktyczną z zakresu kosmetologii leczniczej, zabiegów z wykorzystaniem technologii laserowej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej, co potwierdzają liczne certyfikaty uzyskane w czołowych firmach szkoleniowych.
Współautor licznych publikacji naukowych do czasopism branżowych np. „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”, „Polish Journal of Cosmetology”.
Copyrights © 2020 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie