Oferta

Zakres naszych usług
For Better Welness & Hope
We are professional counseling services provider
for a variety of health & emotional challenges
affecting individuals and families

Badania stabilności

i kompatybilności produktu....

Badania aplikacyjne

oraz testy porównawcze....

Badania aparaturowe

Bogate zaplecze aparaturowe daje nam możliwość prowadzenia licznych badań i testów....

Badania mikrobiologiczne

Przeprowadzamy badania czystości mikrobiologicznej masy kosmetycznej....

Badania dermatologiczne

Badania dermatologiczne pomagają określić potencjał drażniący kosmetyku....

Badania aktywności surowców

oraz receptury kosmetycznej...

Recepturowanie kosmetyków

Opracowujemy recepturę kosmetyku według wytycznych klienta....

Ocena Bezpieczeństwa

Na podstawie analizy przygotowujemy Raport Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyku....

Rejestracja kosmetyków

i ich prawidłowe oznakowanie....

Badania fizykochemiczne

Prowadzimy i monitorujemy podstawowe badania fizykochemiczne produktu...
VIEW ALL SERVICES
VIEW ALL SERVICES
Copyrights © 2020 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie