Oferta

Zakres naszych usług
For Better Welness & Hope
We are professional counseling services provider
for a variety of health & emotional challenges
affecting individuals and families

Recepturowanie kosmetyków

Opracowujemy recepturę kosmetyku według wytycznych klienta....

Ocena Bezpieczeństwa

Na podstawie analizy przygotowujemy Raport Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyku....

Rejestracja kosmetyków

i ich prawidłowe oznakowanie....

Badania fizykochemiczne

Prowadzimy i monitorujemy podstawowe badania fizykochemiczne produktu...

Badania stabilności

i kompatybilności produktu....

Badania aplikacyjne

oraz testy porównawcze....

Badania aparaturowe

Bogate zaplecze aparaturowe daje nam możliwość prowadzenia licznych badań i testów....

Badania mikrobiologiczne

Przeprowadzamy badania czystości mikrobiologicznej masy kosmetycznej....

Badania dermatologiczne

Badania dermatologiczne pomagają określić potencjał drażniący kosmetyku....

Badania aktywności surowców

oraz receptury kosmetycznej...
VIEW ALL SERVICES
VIEW ALL SERVICES
Copyrights © 2020 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie