W związku z realizacją projektu pt. “CosmeticValley – International Scientific and Implementation Cooperation at the Cosmetology Department”, finansowanego w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) pracownicy Katedry Kosmetologii WSIiZ gościli w dniach 18 – 25 maja 2019 w Kazachstanie, na zaproszenie Partnerów projektowych z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ałmatach.

Celem wizyty był udział w seminarium naukowym podsumowującym dotychczasowe prace w trwającym od 6 miesięcy projekcie, a także wyprawy terenowe, podczas których zebrano materiał roślinny, będący przedmiotem zaplanowanych w projekcie badań.

7 gatunków roślin, wytypowanych z pośród ponad 30 zaproponowanych w początkowej fazie projektu to rosnące w rejonie Ałmatów rośliny lecznicze o wielowiekowej tradycji stosowania w przypadku różnorodnych problemów skórnych, takich jak infekcje grzybicze i bakteryjne, egzema czy uszkodzenia mechaniczne.

Mimo długiej tradycji stosowania zawartość substancji aktywnych oraz aktywność biologiczna ekstraktów z takich roślin jak Bupleurum lingifolium L., Eremurus robustus Regel. czy Capparis herbacea Willd nie została dotąd poparta publikacjami naukowymi, co czyni wybrane gatunki szczególnie interesującymi przedmiotami badań.

Zbiór wytypowanych w projekcie gatunków roślin odbywał się w trzech stanowiskach położonych w rejonie Ałmatów – Sugaty Mountains, Kungey Alatau i Shamalgan gorge, zgodnie z zasadami GACP (Good Agricultural and Collection Practice). Uczestnicy wypraw – prof. Zuriadda Sakipova, Askhat Sabitov i Gaukhar Baidildinova (Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ałmatach) oraz dr Katarzyna Gaweł – Bęben, dr Beata Antosiewicz, Timea Sulenta – Pluta i Marcelina Strzepek (Katedra Kosmetologii WSIiZ) zebrali sporą część materiału roślinnego, który będzie następnie poddany różnorodnym metodom ekstrakcji, analizie zawartości substancji aktywnych biologicznie oraz właściwości kosmetycznych. Ekstrakty o najbardziej pożądanych właściwościach będą następnie wykorzystane w recepturach kosmetyków pielęgnacyjnych, które dzięki współpracy w ramach projektu z Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (Grecja) oraz Uniwersytetem w Innsbrucku (Austria) zostaną przebadane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności przy użyciu najnowocześniejszych metod analitycznych oraz technik in vitro, m. in. z wykorzystaniem modeli 3D ludzkiej skóry.